Υπολογισμός του Δείκτη Ποιότητας Αέρα (AQI)

Επιλέξτε έναν ρύπο και εισάγετε τη συγκέντρωση σύμφωνα με τις μονάδες που θα εμφανισθούν
ο δείκτης ποιότητας της ατμόσφαιρας και οι συνδεμένες πληροφορίες
υπολογίζονται και εμφανίζονται στα παρακάτω πλαίσια.


Επιλέξτε έναν ρύπο

Μονάδες:

Εισάγετε τη συγκέντρωση:

AQI Ποιότητα Αέρα

Ευαίσθητες ομάδες Επιπτώσεις στην υγεία Προειδοποιητικές δηλώσεις